داروخانه دکتر شیروئی - کرمانشاه

علت ریزش مو

ریزش مو تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند استرس، هورمون، وراثت، تغذیه نامناسب و... قرار دارد. گاهی علت ری...

ادامه مطلب